นักศึกษาฟีโบ้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน IoT

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ฟีโบ้ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน IoT ในงาน DIGITAL THAILAND BIG BANG 2017 ระดับอุดมศึกษา จากผลงานโดรนพ่นสารกำจัดศัตรูพืช นับเป็นก้าวสำคัญการผลักดันนวัตกรรมนักศึกษาสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์
โดรนพ่นสารกำจัดศัตรูพืช โดยนายกฤตธัช สาทรานนท์ นายวีระชาติ ค้ำคูณ นายวุฒิภัทร โชคอนันตทรัพย์ นายณัฐพงษ์ ฉางแก้ว และนายชินวัตร ชินนาพันธ์ โดยมี ดร.อรพดี จูฉิม เป็นที่ปรึกษา สามารถกำจัดศัตรูพืชรบกวนซึ่งเป็นปัญหาของชาวสวนมะพร้าวได้ตรงจุด อีกทั้งแม่นยำ ประหยัดเวลา และช่วยลดความเสี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีของเกษตรกร
ชมผลงานเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/cshBrwwkLwA

#COCODRONE #CoconutGardenCare #FIBO #Innovation #Agriculture