เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ มีทุนสนับสนุนมากกว่า 10 ทุน !!

ตามที่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ได้บรรจุเป็น new S-curve ของประเทศจาก http://thaipublica.org/2015/11/kanis-boi/ แต่ยังขาดกำลังคนอยู่
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มีหน้าที่ผลิตผู้ประกอบการใหม่ และด้วยธุรกิจเทคโนโลยี ที่ยังขาดแคลนอยู่ จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้มีผลงานด้านธุรกิจเทคโนโลยี มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา สถาบันฯ มีทุนสนับสนุนให้มากกว่า 10 ทุน !!
– ทุนเพชรพระจอมเกล้า
– ทุนหลักสูตร ทุนละประมาณ 52,000 บาท / เทอม
– ทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย
– ทุนเพื่อการศึกษาและวิจัย ทุนละ 45,000 บาท

สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ก.ค.2560
http://admission.kmutt.ac.th/

ติดต่อ ฝ่ายการศึกษา FIBO
Tel. 02-470-9716
E-Mail : study@fibo.kmutt.ac.th
FACEBOOK : https://www.facebook.com/tepfibo
WEBSITE : http://www.tep.fibo.kmutt.ac.th/
YOUTUBE : https://www.youtube.com/user/FIBOrobots/videos